Cursussen

Verfris nu uw kennis van gladheidbestrijding!


Gladheidscoördinatoren en uitvoerders moeten voldoende kennis van gladheid en gladheidsverwachting  hebben, om bij de verschillende vormen van (verwachte) gladheid adequaat de juiste maatregelen te nemen.

MeteoGroup besteedt veel tijd en aandacht in goede begeleiding van de gebruikers van haar dienstverlening. Hoe beter de gebruikers van gladheidsverwachtingen voorbereid zijn op de winterse omstandigheden, hoe beter de gebruiker van onze dienstverlening gebruik kan maken. Dit verhoogt de veiligheid op de weg en de efficiëntie in de uitvoering, dat uiteindelijk tot een belangrijke kostenbesparing voor de wegbeheerder kan leiden.

In het huidig cursusaanbod worden veel praktijkvoorbeelden uit de verschillende winterseizoenen gebruikt, om de cursus afwisselend en praktijkgericht te houden. Een belangrijk doel van elke cursus  is om de deelnemer bestaande ervaringen mee te geven, die hij kan toepassen in de praktijk. Daarom wordt elke cursus gegeven door een ervaren gladheidsmeteoroloog, die zelf veel betrokken is bij de gladheidsbewaking van de wegen in heel Nederland.

Wij maken u dit jaar extra attent op de ‘Opleiding Coördinator Gladheidsbestrijding’ die o.a. in samenwerking met het CROW en Aebi Schmidt wordt gegeven. Deze opleiding is bestemd voor alle gladheidscoördinatoren en wordt afgesloten met een schriftelijk examen

Alle cursussen en workshops duren één hele dag (10:00 – ca 16:00 uur) en worden in geval van cursuslocatie MeteoGroup, afgesloten met een bezoek aan de weerkamer, radio- en tv-studio.

 

Basisursus “Weer & Gladheid”  

Datums: woensdag 24 oktober VOL, donderdag 1 november, donderdag 6 december, woensdag 16 januari.

Dit jaar staan er weer diverse data gepland voor de succesvolle basiscursus Weer & Gladheid. In deze cursus wordt met name ingegaan op het ontstaan van gladheid. Deze kennis wordt aangevuld met diverse praktijksituaties uit het afgelopen winterseizoen. Na afloop is de deelnemer goed in staat om gladheidsverwachtingen te interpreteren en hier naar te handelen.

Onderwerpen die tijdens deze cursus worden behandeld:

 • Inleiding in de meteorologie met o.a. uitleg relatieve luchtvochtigheid, dauwpuntstemperatuur, ontstaan van bewolking, neerslag en mist.
 • Temperatuur van het wegdek: invloed van bewolking, wind, temperatuur onder de weg, wegdeksoort en neerslag.
 • Uitleg 3 de soorten gladheid en de daarbij behorende weerscondities: bevriezing van natte weggedeelten, condensatiegladheid en gladheid door winterse neerslag.

Enkele reacties op het evaluatieformulier van de basiscursus “Weer & Gladheid” zijn:
“duidelijk, helder, goede uitleg”,  “is goed verzorgd, ga zo door”,   “erg leerzaam, 10+”.

Wilt u zich opgeven voor deze cursus klik dan hier

 

 

Cursus “Weer & Gladheid - gevorderden”   

Datum: donderdag 8 november, dinsdag 4 december GEANNULEERD, woensdag 13 februari

Vanwege het succes van de basiscursus Weer & Gladheid en de vraag naar meer achtergronden van weersverwachtingen voor de gladheidsbestrijding bieden wij ook een cursus “Weer & Gladheid - gevorderden” aan. U krijgt uitleg de relatie tussen weersomstandigheden en het ontstaan van gladheid. Daarbij wordt ook ingegaan op de verschillen in het ontstaan van gladheid over het winterseizoen heen.  Naast een korte opfrissing van de onderwerpen uit de basiscursus staan we in deze cursus voornamelijk stil bij de volgende onderwerpen:

 • Wat zijn de verschillen door het winterseizoen heen? Wat is de invloed na een koude of juist zachte periode op het ontstaan van gladheid? Wanneer zijn alleen bruggen / viaducten gevoelig voor het ontstaan van gladheid?
 • Hoe ontstaan verschillende soorten neerslag?
 • Toepassen van satellietbeelden, neerslagbeelden en weerkaarten.
 • Hoe komen weers- en wegdekverwachtingen tot stand?

Voor deze cursus moet eerst de basiscursus Weer & Gladheid zijn gevolgd.

Wilt u zich opgeven voor deze cursus klik dan hier

 

 

Workshop  “Gladheid.nl” GEANNULEERD

Datum: 17 oktober

Uit de evaluaties van de cursussen is gebleken dat gladheidscoördinatoren behoefte hebben aan het behandelen van praktijkvoorbeelden met als belangrijkste doel: “Wanneer moeten we gaan strooien?”
Tijdens de Workshop Gladheid.nl bespreekt u, onder leiding van een ervaren gladheidsmeteoroloog, verschillende uiteenlopende winterse praktijksituaties aan de hand van voorbeelden uit gladheid.nl. Hierdoor vergroot u uw inzichten en leert u winterse situaties snel herkennen.

We geven antwoorden op o.a. de volgende vragen:

 • Condensatiegladheid kan goed bestreden worden, maar wanneer start u een strooiactie?                         
 • Bewolking is van grote invloed op de wegdektemperatuur. Toenemende bewolking in de nacht kan de wegdektemperatuur boven het vriespunt houden. Hoe kunt u het beste inspelen deze situatie?
 • Als er gestrooid is, kan het zout worden verdund door neerslag, maar ook door condensatie. Hoe lang blijft er voldoende zout liggen?

Wilt u zich opgeven voor deze cursus klik dan hier

 

 

Workshop “Gladheidsmeldsysteem” 

Datum: woensdag 31 oktober, woensdag 21 november

Steeds meer wegbeheerders maken gebruik van het gladheidsmeldsysteem van MeteoGroup. Sensoren in, onder en naast de weg zorgen daarbij voor gedetailleerde informatie uit het eigen beheersgebied, waarmee de kwaliteit van de beslissing om wel of niet te gaan strooien veel beter wordt. Op basis van de metingen wordt een lokaal verwachtingsmodel ontwikkeld waarmee een zeer nauwkeurige lokale wegdekverwachtingen worden geleverd. De volledige bewaking van de metingen, alarmen en verwachtingen vindt plaats vanuit de weerkamer. Ruim voordat gladheid wordt verwacht zal de gladheidscoördinator door de meteoroloog worden gewaarschuwd. Hierna neemt de coördinator de beslissing over de uit de voeren actie. Tijdens deze workshop wordt inleidend uitleg gegeven over wegdektemperatuur en de drie hoofdvormen van gladheid. Daarna komt de werking en het toepassen van het gladheidsmeldsysteem uitgebreid aan bod. Diverse praktijksituaties worden aan de hand van voorbeelden door onze docent / gladheidsmeteoroloog besproken.

Onderwerpen die worden behandeld:

 • Wegdektemperatuur en de drie hoofdvormen van gladheid.
 • Opbouw van het gladheidsmeldsysteem. Wat wordt er gemeten?
 • Presentatie van de metingen op www.gladheid.nl.
 • Toepassen en interpreteren van de meetgegevens.
 • Alarmen, criteria en soorten gladheid in het gladheidsmeldsysteem.
 • Wanneer wordt de coördinator gewaarschuwd voor het gaan ontstaan van gladheid?

Wilt u zich opgeven voor deze cursus klik dan hier

 

 

Praktijkcursus “Gladheid in de praktijk” i.s.m. Aebi Schmidt (Nido)

Datum: woensdag 28 november 2018

MeteoGroup en Aebi Schmidt combineren hun (praktijk)ervaringen en bieden u samen de cursus “Gladheid in de Praktijk” aan. Coördinatoren en chauffeurs van de gladheidsbestrijding krijgen uitleg en voorbeelden over het ontstaan van verschillende soorten gladheid van een ervaren gladheidsmeteoroloog. Aebi Schmidt geeft daarbij praktische uitleg over het voorbereiden en uitvoeren van een strooiactie. In deze breed opgezette cursus worden de volgende ontwerpen behandeld:

Meteorologiegedeelte door MeteoGroup

 • Inleiding in de meteorologie
 • Temperatuur van het wegdek
 • Soorten gladheid

Praktijkgedeelte door Aebi Schmidt

 • Verschillende soorten dooimiddelen.
 • Curatieve/preventieve gladheidsbestrijding.
 • Voordelen van droog- en natzout.
 • Uitleg van de strooimachine en de ploeg.
 • Dagelijks onderhoud van de strooimachine.
 • Veiligheid en milieu

De cursus/workshop bij MeteoGroup wordt afgesloten met een bezoek aan de weerkamer, radio- en tv-studio. Bij Aebi Schmidt brengt u een bezoek aan de productiehal.

Wilt u zich opgeven voor deze cursus klik dan hier

 

 

Cursus “Opstart Winterseizoen”

Datum: dinsdag 23 oktober 2018 GEANNULLEERD

Elke gladheidscoördinator moet aan het begin van de winter weer opstarten bij het maken van de beslissing of er gestrooid moet gaan worden. Op veler verzoek hebben we daarom een nieuwe cursus ontwikkeld zodat ervaren coördinatoren gladheidsbestrijding hun kennis kunnen ‘’opfrissen’’.

Na een terugblik op het weerverloop van afgelopen winterseizoen wordt in deze cursus het ontstaan van de verschillende soorten gladheid kort behandeld. Het delen van de kennis en ervaring staat centraal in deze cursus, waarbij veel interactie is tussen de deelnemers en de gladheidsmeteoroloog. Er zullen verschillende gladheidsverwachtingen worden besproken (evt. met aanvullende gegevens uit een gladheidheidsmeldsysteem) met de vraag of er wel of geen actie noodzakelijk is. Door het behandelen van verschillende weerssituaties en het nadenken over de te nemen beslissingen gaat u goed voorbereid de komende winter in. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij minimaal de basiscursus Weer en Gladheid hebben gevolgd.

In overleg kan deze cursus goed worden ingepast in de gladheidsbestrijdings-opstartdag (vlootschouw), die vrijwel iedere gemeente en provincie jaarlijks organiseert. Dus ook incompany!

Wilt u zich opgeven voor deze cursus klik dan hier

 

 

Praktijkcursus “Gladheid onder controle” i.s.m. VVCR

Chauffeurs van strooimachines moeten onder alle (winterse) omstandigheden een strooiactie veilig kunnen uitvoeren. Daarbij wordt met een zware vrachtwagen op mogelijk gladde wegen gereden, waarbij goede voertuigbeheersing van groot belang is. Het herkennen, vermijden en beheersen van gevaren op de weg staat centraal in deze training.
MeteoGroup biedt samen met VVCR daarom de cursus “Gladheid onder controle” aan, waarbij de chauffeurs uitleg krijgen over het ontstaan van gladheid (halve dag) in combinatie met veiligheidsinstructie en een praktijktraining op de slipbaan (halve dag). De deelnemers gaan met de eigen vrachtwagen, strooimachine en ploeg de slipbaan op. Deze cursus loodst de chauffeur niet alleen door verschillende praktijksituaties, maar zorgt ook voor een omslag in het denken. Door de hier geboden maatgerichte aanpak weet de hij veel meer over het ontstaan van gladheid en hoe daarop te reageren bij het besturen van de vrachtauto met strooimachine. Het effect is dat chauffeurs veiliger onderweg zijn. De cursus wordt gegeven bij VVCR in Rijssen.

Op aanvraag, voor groepen > 10 personen.

 

Opleiding Coordinator Gladheidsbestrijding
MeteoGroup verzorgt i.s.m. het CROW en Aebi Schmidt de door de wegbeheerders erkende opleiding ‘Coördinator Gladheidsbestrijding’. In deze opleiding wordt alle benodigde aspecten voor een effectieve en professionele gladheidsbestrijding behandeld. De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de kandidaat het diploma coördinator gladheidsbestrijding. Voor het verkrijgen van het diploma is het, naast het met een voldoende afsluiten van het examen, ook verplicht alle lesdagen volledig te volgen.

Omdat het werk van de coördinator gladheidsbestrijding zich op vele vlakken afspeelt, is de opleiding ingericht in diverse praktische onderdelen die elk een duidelijke afbakening hebben.
U maakt (praktisch) kennis met de aspecten van de gladheidsbestrijding met de CROW-publicatie 270, Gladheid: voorspellen, voorkomen, bestrijden als uitgangspunt.

Aan de orde komen onder meer:

 • Management en organisatie ( persoonlijke kwaliteiten, competenties, managementvaardigheden, planning, processen, arbo en veiligheid en bijbehorende vigerende wetgeving);
 • Meteorologie (Inleiding meteorologie, soorten gladheid, besluitvorming formuleren);
 • Diverse aspecten van zoutmaterialen en bestrijdingsmaterieel zoals borstels, ploegen, onderhoud en werkplaats;
 • Communicatie in eigen organisatie en andere organisaties op verschillende niveaus.

De opleiding wordt in vier dagen gegeven verspreid over enkele weken. Van de cursisten wordt ook verwacht dat zij naast de reguliere cursusdagen, studie-uren gebruiken voor de uitvoering van diverse opdrachten. De opleiding heeft samenwerkingsactiviteiten en discussiegroepen in het programma geïntegreerd voor het uitwisselen van ervaringen. De opleiding is interactief en vraagt van de cursisten een intensief leergedrag.

De opleiding is bedoeld voor iedereen die kennis, de juiste instelling en vaardigheden moet verwerven of opfrissen op gebied van de gladheidsbestrijding. En daarnaast de kwaliteit van werken wil verbeteren.
Voor opgave voor deze opleiding kunt u rechtstreeks bij het CROW terecht.