Cursussen

Verfris nu uw kennis van gladheidbestrijding!


Gladheidscoördinatoren en uitvoerders moeten voldoende kennis van gladheid en gladheidsverwachting hebben, om bij de verschillende vormen van (verwachte) gladheid adequaat de juiste maatregelen te nemen.

DTN besteedt veel tijd en aandacht in goede begeleiding van de gebruikers van haar dienstverlening. Hoe beter de gebruikers van gladheidsverwachtingen voorbereid zijn op de winterse omstandigheden, hoe beter de gebruiker van onze dienstverlening gebruik kan maken. Dit verhoogt de veiligheid op de weg en de efficiëntie in de uitvoering, dat uiteindelijk tot een belangrijke kostenbesparing voor de wegbeheerder kan leiden.

In het huidig cursusaanbod worden veel praktijkvoorbeelden uit de verschillende winterseizoenen gebruikt, om de cursus afwisselend en praktijkgericht te houden. Een belangrijk doel van elke cursus is om de deelnemer bestaande ervaringen mee te geven, die hij kan toepassen in de praktijk. Daarom wordt elke cursus gegeven door een ervaren gladheidsmeteoroloog, die zelf veel betrokken is bij de gladheidsbewaking van de wegen in heel Nederland.

Wij maken u attent op de ‘Opleiding Coördinator Gladheidsbestrijding’ die o.a. in samenwerking met het CROW en Aebi Schmidt wordt gegeven. Deze opleiding is bestemd voor alle gladheidscoördinatoren en wordt afgesloten met een schriftelijk examen

Alle cursussen en workshops duren één hele dag (10:00 – ca 16:00 uur) en worden in geval van cursuslocatie DTN, afgesloten met een bezoek aan onze weerkamer.

Individueel en bij u op locatie.

U kunt zich individueel inschrijven voor onderstaande trainingen, waarbij u met meerdere coördinatoren van andere wegbeheers deze cursus volgt bij DTN. Het minimum aantal deelnemers is 8 personen per trainingsdag.

Wij houden ook in onze trainingen uiteraard rekening met preventieve maatregelen in relatie tot COVID-19.

Onze cursussen kunnen wij ook op locatie aanbieden. Neem in dit geval contact op met onze customer service via bovengenoemde contactgegevens.

 

Momenteel zijn al onze open inschrijf trainingen voor seizoen 2020/21 afgerond. Tzt volgt meer informatie inclusief de data voor seizoen 2021/2022. We hopen u dan weer terug te zien!

Klik hier om naar het cursus aanmeld formulier te gaan.


 

 

 

 

 

 

Cursus “Weer & Gladheid Basis”  

Data 2020/2021:

 • Donderdag 01 Oktober 2020 (Halve dag, ochtend. Online) VOL
 • Woensdag 14 oktober 2020 (Hele dag. Utrecht office) VOL
 • Donderdag 22 oktober 2020 (Hele dag. Utrecht office) VOL
 • Maandag 2 november 2020 (Hele dag. Utrecht office) NIEUW
 • In deze cursus wordt met name ingegaan op het ontstaan van gladheid. Deze kennis wordt aangevuld met diverse praktijksituaties uit het afgelopen winterseizoen. Na afloop is de deelnemer goed in staat om gladheidsverwachtingen te interpreteren en hier naar te handelen.

  Onderwerpen die tijdens deze cursus worden behandeld:

  • Inleiding in de meteorologie met o.a. uitleg relatieve luchtvochtigheid, dauwpuntstemperatuur, ontstaan van bewolking, neerslag en mist.
  • Temperatuur van het wegdek: invloed van bewolking, wind, temperatuur onder de weg, wegdeksoort en neerslag.
  • Uitleg 3 de soorten gladheid en de daarbij behorende weerscondities: bevriezing van natte weggedeelten, condensatiegladheid en gladheid door winterse neerslag.

  Enkele reacties op het evaluatieformulier van de basiscursus “Weer & Gladheid Basis” zijn:
  "duidelijk, helder, goede uitleg",  "is goed verzorgd, ga zo door",   "erg leerzaam, 10+".

   

   

  Cursus “Weer & Gladheid Gevorderden”   

  Datum 2020:

 • Woensdag 4 november 2020 (Hele dag. Utrecht office)
 • Vanwege het succes van de basiscursus Weer & Gladheid en de vraag naar meer achtergronden van weersverwachtingen voor de gladheidsbestrijding bieden wij ook deze cursus aan. U krijgt uitleg de relatie tussen weersomstandigheden en het ontstaan van gladheid. Daarbij wordt ook ingegaan op de verschillen in het ontstaan van gladheid over het winterseizoen heen.  Naast een korte opfrissing van de onderwerpen uit de basiscursus staan we in deze cursus voornamelijk stil bij de volgende onderwerpen:

  • Wat zijn de verschillen door het winterseizoen heen? Wat is de invloed na een koude of juist zachte periode op het ontstaan van gladheid? Wanneer zijn alleen bruggen / viaducten gevoelig voor het ontstaan van gladheid?
  • Hoe ontstaan verschillende soorten neerslag?
  • Toepassen van satellietbeelden, neerslagbeelden en weerkaarten.
  • Hoe komen weers- en wegdekverwachtingen tot stand?

  Voor deze cursus moet eerst de cursus Weer & Gladheid Basis zijn gevolgd.

   

   

   

   

  Opfriscursus gladheid.nl (zonder GMS)

  Datum 2020/2021:

  • Donderdag 12 November 2020 (Hele dag, Utrecht office) VOL

  Uit de evaluaties van de cursussen is gebleken dat gladheidscoördinatoren behoefte hebben aan het behandelen van praktijkvoorbeelden met als belangrijkste doel: “Wanneer moeten we gaan strooien?”
  Tijdens de Workshop Gladheid.nl wordt de basiskennis Weer & Gladheid opgefrist en bespreekt u, onder leiding van een ervaren gladheidsmeteoroloog, verschillende uiteenlopende winterse praktijksituaties aan de hand van voorbeelden uit gladheid.nl. Hierdoor vergroot u uw inzichten en leert u winterse situaties snel herkennen.

  We geven antwoorden op o.a. de volgende vragen:

  • Condensatiegladheid kan goed bestreden worden, maar wanneer start u een strooiactie?                         
  • Bewolking is van grote invloed op de wegdektemperatuur. Toenemende bewolking in de nacht kan de wegdektemperatuur boven het vriespunt houden. Hoe kunt u het beste inspelen deze situatie?
  • Als er gestrooid is, kan het zout worden verdund door neerslag, maar ook door condensatie. Hoe lang blijft er voldoende zout liggen?

  Opfriscursus “Gladheidsmeldsysteem” 

  Datum 2020/2021:

  • Vrijdag 20 november 2020 (Hele dag. Utrecht office) GEANNULEERD

  Steeds meer wegbeheerders maken gebruik van het gladheidsmeldsysteem van DTN. Sensoren in, onder en naast de weg zorgen daarbij voor gedetailleerde informatie uit het eigen beheersgebied, waarmee de kwaliteit van de beslissing om wel of niet te gaan strooien veel beter wordt. Op basis van de metingen wordt een lokaal verwachtingsmodel ontwikkeld waarmee een zeer nauwkeurige lokale wegdekverwachtingen worden geleverd. De volledige bewaking van de metingen, alarmen en verwachtingen vindt plaats vanuit de weerkamer. Ruim voordat gladheid wordt verwacht zal de gladheidscoördinator door de meteoroloog worden gewaarschuwd. Hierna neemt de coördinator de beslissing over de uit de voeren actie. Tijdens deze workshop wordt inleidend uitleg gegeven over wegdektemperatuur en de drie hoofdvormen van gladheid. Daarna komt de werking en het toepassen van het gladheidsmeldsysteem uitgebreid aan bod. Diverse praktijksituaties worden aan de hand van voorbeelden door onze docent / gladheidsmeteoroloog besproken.

  Onderwerpen die worden behandeld:

  • Wegdektemperatuur en de drie hoofdvormen van gladheid.
  • Opbouw van het gladheidsmeldsysteem. Wat wordt er gemeten?
  • Presentatie van de metingen op www.gladheid.nl.
  • Toepassen en interpreteren van de meetgegevens.
  • Alarmen, criteria en soorten gladheid in het gladheidsmeldsysteem.
  • Wanneer wordt de coördinator gewaarschuwd voor het gaan ontstaan van gladheid?

   

   

  Praktijkcursus “Gladheid in de praktijk” i.s.m. Aebi Schmidt (Nido)

  Datum: op verzoek

  DTN en Aebi Schmidt combineren hun (praktijk)ervaringen en bieden u samen de cursus “Gladheid in de Praktijk” aan. Coördinatoren en chauffeurs van de gladheidsbestrijding krijgen uitleg en voorbeelden over het ontstaan van verschillende soorten gladheid van een ervaren gladheidsmeteoroloog. Aebi Schmidt geeft daarbij praktische uitleg over het voorbereiden en uitvoeren van een strooiactie. In deze breed opgezette cursus worden de volgende ontwerpen behandeld:

  Meteorologiegedeelte door DTN

  • Inleiding in de meteorologie
  • Temperatuur van het wegdek
  • Soorten gladheid

  Praktijkgedeelte door Aebi Schmidt

  • Verschillende soorten dooimiddelen.
  • Curatieve/preventieve gladheidsbestrijding.
  • Voordelen van droog- en natzout.
  • Uitleg van de strooimachine en de ploeg.
  • Dagelijks onderhoud van de strooimachine.
  • Veiligheid en milieu

  De cursus vindt plaats bij Nido in Holten. Daar brengt u o.a. een bezoek aan de productiehal.

  Wilt u zich opgeven voor deze cursus, neem dan contact met ons op via customerservice@dtn.com

   

  Opleiding Coordinator Gladheidsbestrijding
  DTN verzorgt i.s.m. het CROW en Aebi Schmidt de door de wegbeheerders erkende opleiding ‘Coördinator Gladheidsbestrijding’. In deze opleiding wordt alle benodigde aspecten voor een effectieve en professionele gladheidsbestrijding behandeld. De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de kandidaat het diploma coördinator gladheidsbestrijding. Voor het verkrijgen van het diploma is het, naast het met een voldoende afsluiten van het examen, ook verplicht alle lesdagen volledig te volgen.

  Omdat het werk van de coördinator gladheidsbestrijding zich op vele vlakken afspeelt, is de opleiding ingericht in diverse praktische onderdelen die elk een duidelijke afbakening hebben.
  U maakt (praktisch) kennis met de aspecten van de gladheidsbestrijding met de CROW-publicatie 270, Gladheid: voorspellen, voorkomen, bestrijden als uitgangspunt.

  Aan de orde komen onder meer:

  • Management en organisatie ( persoonlijke kwaliteiten, competenties, managementvaardigheden, planning, processen, arbo en veiligheid en bijbehorende vigerende wetgeving);
  • Meteorologie (Inleiding meteorologie, soorten gladheid, besluitvorming formuleren);
  • Diverse aspecten van zoutmaterialen en bestrijdingsmaterieel zoals borstels, ploegen, onderhoud en werkplaats;
  • Communicatie in eigen organisatie en andere organisaties op verschillende niveaus.

  De opleiding wordt in vier dagen gegeven verspreid over enkele weken. Van de cursisten wordt ook verwacht dat zij naast de reguliere cursusdagen, studie-uren gebruiken voor de uitvoering van diverse opdrachten. De opleiding heeft samenwerkingsactiviteiten en discussiegroepen in het programma geïntegreerd voor het uitwisselen van ervaringen. De opleiding is interactief en vraagt van de cursisten een intensief leergedrag.

  De opleiding is bedoeld voor iedereen die kennis, de juiste instelling en vaardigheden moet verwerven of opfrissen op gebied van de gladheidsbestrijding. En daarnaast de kwaliteit van werken wil verbeteren.
  Voor opgave voor deze opleiding kunt u rechtstreeks bij het CROW terecht.