E-mail

Elke dag ontvangt de gladheidsco÷rdinator in het begin van de middag een e-mail van DTN met de regionale gladheidsverwachting. De gladheidsco÷rdinator wordt daarmee actief op de hoogte gesteld van de te verwachten weersomstandigheden en gladheid in het beheersgebied.

De gladheidsverwachting kan tegelijkertijd naar meerdere e-mailadressen verstuurd worden en kan (automatisch) gearchiveerd worden. Aan de hand van dit archief kan de verwachte weersituatie altijd weer geraadpleegd worden, bijvoorbeeld wanneer de wegbeheerder aansprakelijk gesteld mocht worden voor een ongeval door (mogelijke) gladheid.

Aan de hand van de e-mail kan de co÷rdinator gladheidsbestrijding besluiten of het noodzakelijk is om de verdere weersontwikkelingen te volgen via gladheid.nl.

Deze dienstverlening start op 1 november en loopt tot 15 april. Het is ook mogelijk dagelijks de e-mail in de zomerperiode te blijven ontvangen. De email met de regionale weersverwachting bevat dan de belangrijkste weerselementen voor de planning van diverse (groen)werkzaamheden.

Erg duidelijk zijn de specifieke kleuren waarmee op eenvoudige wijze de situatie van de wegdekomstandigheden worden weergegeven.

Voor uitgebreide informatie over de dagelijkse toezending van gladheidsverwachtingen per e-mail kunt u contact opnemen met DTN; Tel. 030 8082000 of mail.