Gladheid.nl

Met een abonnement op www.gladheid.nl bent u dag en nacht op de hoogte van de gladheidsverwachting voor uw beheersgebied. Deze specifieke (op gladheid toegespitste) weersverwachting wordt opgesteld door een team van zeer ervaren en in gladheid gespecialiseerde meteorologen. Zij hebben 24 uur per dag vanuit de weerkamer in Wageningen zicht op de actuele en verwachte weersomstandigheden en de daarbij behorende toestand van de weg.

Na inloggen op www.gladheid.nl wordt direct de gladheidsverwachting voor uw beheersgebied gepresenteerd in tekst en een overzichtelijke tabel met  uurlijkse verwachtingen voor de komende 36 uur. Hierin wordt duidelijk aangegeven (met kleur, getallen en tekst) wanneer er gladheid gaat ontstaan en welke vorm van gladheid er wordt verwacht. U bent daarmee in staat om het moment waarop een strooiactie (of schouwen) noodzakelijk is vooraf te bepalen.  

De informatie wordt tevens in grafieken gepresenteerd met bijvoorbeeld de wegdektemperatuur ten opzichte van het dauwpunt. Dan ziet u snel of op het wegdek vocht of rijp zal neerslaan door condensatie. De wegdektemperatuur daalt bij rijpvoming tot onder het dauwpunt.

De tabel en de grafiek worden ieder uur vernieuwd, zodat u op elk moment van de dag op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. Voor de planning van uw werkzaamheden vindt u ook de lange termijnverwachting voor uw beheersgebied met informatie over de te verwachten gladheid en weersomstandigheden. Hiermee bent u ook beter in staat om uw voorraad wegenzout op peil te houden. 

Naast de gladheidsverwachting wordt ook belangrijke weersinformatie voor de gladheidsbestrijding gepresenteerd zoals diverse soorten actuele en verwachte neerslagbeelden (waarbij zelfs de neerslagsoort! te zien is), satellietbeelden en verschillende weerkaarten.

Een gladheidsmeteoroloog kan de dienstdoende co÷rdinator ondersteuning vanuit de weerkamer geven bij het nemen van de beslissing om een strooiactie te gaan opstarten.

Voor een gratis proefabonnement op www.gladheid.nl ter ondersteuning van uw gladheidsbestrijding als wegbeheerder kunt u contact opnemen met DTN; Tel. 030 8082000 of stuur een mail.