Gladheidsbewaking

Een ervaren gladheidsmeteoroloog bewaakt 24 uur per dag en 7 dagen per week de toestand van de Nederlandse wegen vanuit de operationele weerkamer in Wageningen. Doordat naast de temperatuur van de weg ook de conditie van het wegdek wordt gemeten wordt bij aantoonbaar voldoende restzout een strooi-actie uitgespaard. Dit levert behalve een financiŰle besparing ook een lagere milieubelasting door zout op.

Alarmering van de co÷rdinator gladheidsbestrijding vindt plaats minimaal twee uur voordat er gladheid gaat ontstaan. De gladheidsmeteoroloog neemt dan telefonisch contact op met de co÷rdinator en geeft specifieke uitleg over de verwachte gladheid en weersomstandigheden in het beheersgebied. De co÷rdinator neemt ten slotte, in overleg met de gladheidsmeteoroloog, de beslissing om al dan niet een strooi-actie op te starten. De nachtelijke uren worden daarbij zoveel mogelijk ontzien.

Co÷rdinatoren van de gladheidsbestrijding kunnen 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch onze specialist op het gebied van gladheid in de weerkamer raadplegen. (van 1 november tot 15 april)

MeteoGroup heeft veel ervaring bij het vaststellen van de juiste locatie van het meetstation. De juistheid van metingen uit het gladheidsmeldsysteem is sterk afhankelijk van de locatie van het meetstation! Om de juiste plaats van het meetstation te bepalen wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van de ervaringen die de wegbeheerder heeft met wegvakken die het eerste glad zijn. Aanvullend is het mogelijk om door MeteoGroup onder specifieke weersomstandigheden infraroodmetingen van het wegdek te laten uitvoeren (thermal mapping). MeteoGroup geeft advies over de locatie en organiseert de plaatsing van een gladheidsmeldsysteem in een beheersgebied.

Voor uitgebreide informatie over de volledige bewaking van gladheid kunt u contact opnemen met DTN; Tel. 030 8082000of info@gladheid.nl