Infraroodmetingen

Onder specifieke winterse weersomstandigheden kan MeteoGroup een temperatuurkaart maken van de door u opgegeven (hoofd)wegen. In zon kaart zijn direct de kritische plaatsen voor het ontstaan van gladheid in uw wegennet zichtbaar. De meting is een erg goed hulpmiddel bij het bepalen van de juiste locatie van een gladheidsmeldsysteem meetstation.

In de aan u geleverde wegenkaart wordt de temperatuur van de weg met verschillende kleuren weergegeven. Hierdoor is direct te zien is waar de koude (en warme) plaatsen zich in het wegennet bevinden.

Iedere gekleurde stip is het resultaat van een temperatuurmeting van het wegdek. Op kleine afstanden zijn de temperatuurverschillen van het wegdek soms wel 4C op hetzelfde tijdstip! Zo is een rode stip een wegvak dat 2 graden warmer is dan gemiddeld, terwijl een paarse stip een wegvak toont dat 2 graden kouder is dan de gemiddelde wegdektemperatuur. Deze laatste wegvakken zijn zeer gevoelig voor het ontstaan van gladheid en geschikt voor het plaatsen van een meetstation voor het gladheidsmeldsysteem.

MeteoGroup beschikt over een eigen meetwagen, die is uitgerust met een infraroodcamera en een GPS-plaatsbepalingsysteem. Zodra de weersomstandigheden gunstig zijn kan de meting worden uitgevoerd.

Voor uitgebreide informatie over infraroodmetingen kunt u contact opnemen met DTN; Tel. 030 8082000of info@gladheid.nl