Netwerkverwachtingen

Metingen uit een eigen gladheidsmeldsysteem geven goede informatie over de gladheidsverwachtingen voor één of meerdere (koude) locaties in het wegennet. Een netwerkverwachting brengt de gladheidsverwachting voor de gehele strooiroute in kaart.

Afhankelijk van de weersomstandigheden, soort wegdek, ondergrond en de directe omgeving van de weg ontstaan er over het hele wegennet grote verschillen in de wegdektemperatuur.

De gladheidsverwachting vanuit een gladheidsmeldsysteem geldt alleen voor het wegvak waarin de sensoren zijn geplaatst. Dat meetpunt staat altijd op een koude plaats in de strooiroute. Deze koude, kritische plaatsen hebben meer zout nodig dan warme plaatsen in de route. Een wegbeheerder zou het liefst op kritische wegvakken meer zout strooien en op minder kritische plaatsen minder zout. Dit is beter voor het milieu, het bespaart kosten en de verkeersveiligheid blijft optimaal.

MeteoGroup brengt de verwachte wegdektemperatuur voor uw strooiroutes in kaart. Hiervoor wordt eenmalig de mate van opwarming door de zon en de mate van uitstraling van warmte per wegdek bepaald. Dit wordt, in combinatie met zeer hoge resolutie weersverwachtingen en de verwachte wegdektemperatuur voor de meetpunten van het gladheidsmeldsysteem, vertaald naar een verwachting voor de volledige strooiroute!

Met behulp van deze netwerkverwachtingen kan in de nabije toekomst de optimale zoutdosering per wegvak bepaald worden. De automatische bediening op de strooiwagen doseert gevarieerd gedurende de gehele strooiroute. Aan de hand van de uitkomsten van de netwerkverwachting kan ook de meest optimale strooiroute worden vastgesteld.

In samenwerking met andere partners streeft MeteoGroup naar een verdere samenwerking tussen netwerkverwachtingen, strooiroute en zoutdosering in het project “Dynamische gladheidsbestrijding”. In september 2009  werd dit project uitgeroepen tot winnaar van de Geo-Innovatie Award 2009. De prijs is voor MeteoGroup en de projectpartners een enorme stimulans om verder te ontwikkelen aan meer veiligheid en efficiëntie in de gladheidbestrijding.

Voor uitgebreide informatie over netwerkverwachtingen kunt u contact opnemen met DTN; Tel. 030 8082000of mail.