Weerkamer Consult

Alarmering voor sneeuw, ijzel en niet verwachte gladheid
Twee uur voordat neerslag in de vorm van ijzel of sneeuw uw beheersgebied bereikt, kan de co÷rdinator gladheidsbestrijding worden gewaarschuwd door de gladheidsmeteoroloog. De gladheidsmeteoroloog neemt persoonlijk telefonisch contact op met de dienstdoende co÷rdinator.

Een strooi-actie starten voordat er ijzel of sneeuw is gevallen zorgt namelijk voor een flinke besparing op het gebruik van wegenzout. Door zout op de weg aan te brengen voordat het sneeuwt, is het mogelijk de hechting tussen sneeuw en asfalt (of andere wegdeksoorten) tegen te gaan. Hiermee wordt voorkomen dat er ijsplakken op de weg ontstaan. Deze ijsplakken worden veroorzaakt door het verkeer dat de sneeuw op de weg vastdrukt. Alleen met veel zout zijn de ijsplakken dan nog te verwijderen. Bij tijdig gestrooide weg wordt de hechting tussen wegdek en sneeuw voorkomen en laat de sneeuw zich eenvoudig met een ploegactie verwijderen.

Niet alleen bij sneeuw of ijzel, maar ook wanneer zich voor de gladheidsbestrijding relevante wijzigingen in de weersverwachting voordoen (ten opzichte van de Ĺs middags per e-mail toegezonden gladheidsverwachting) neemt de meteoroloog contact op met de co÷rdinator gladheidsbestrijding. De alarmering vindt plaats via een (mobiele) telefoon of semafoon.

Telefonisch overleg
Te allen tijde zijn onze gladheidsmeteorologen telefonisch te bereiken in de weerkamer (24 uur per dag en 7 dagen per week). Op deze wijze kan de co÷rdinator van de gladheidsbestrijding altijd teruggevallen op een weerspecialist en op de hoogte blijven van de allerlaatste weersontwikkelingen. Door bewaking van een groot aantal gladheidsmeldsystemen beschikt de gladheidsmeteoroloog over extra informatie die ook voor de gladheidsbestrijding in uw beheersgebied zeer relevant kan zijn.

Voor uitgebreide informatie over ondersteuning vanuit de weerkamer kunt u contact opnemen met DTN; Tel. 030 8082000of mail.